+420 728 825 044

Zpracování osobních údajů

Ve smyslu ustanovení § odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů - společnosti Czech rental & Co. s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ 06723764, zápis Městský soud v Praze, odd. C vložka 287869, a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity jakýmkoliv zaměstnancem správce nebo smluvním partnerem správce.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro zařazení osobních údajů do databáze odběratelů, ověření totožnosti odběratele a případného kontaktování a dohledání odběratele.

Prohlašuji, že jsem byl informován ve smyslu § 11 Zákona, že mohu svůj souhlas se zpracováním kdykoli odvolat, že jsem si plně vědom svých práv dle ustanovení § 12 a § 21 Zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů, i v písemné podobě

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.